0
โจทย์ 500 N2
เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบ JLPT (ปรับปรุงจาก 500 คำถามตะลุย JLPT N3-N2) คู่มือฝึกทำโจทย์คำถาม JLPT ส่วนตัวอักษร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ระดับ N2 อ่านจบได้ใน 4 สัปดาห์ เพียงใช้เวลาวันละ 20 นาที!
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "โจทย์ 500 N2" เป็นหนึ่งในหนังสือชุด โจทย์ 500 ปรับปรุงจาก "500 คำถามตะลุย JLPT N3-N2" โดยปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม และจัดเรียงโจทย์คำถามทั้ง 500 ข้อใหม่ให้สมดุล เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลาศึกษาน้อย และต้องการฝึกทำโจทย์เพื่อทบทวนความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ให้ครอบคลุมทั้งส่วนตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์ในเล่มเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2

สารบัญ

สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4

ภาคผนวก
- รายการคันจิ
- รายการคำศัพท์จำแนกตามชนิดของคำ
- รายการรูปประโยคและหัวข้อไวยากรณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437778 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2020
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : ASK Publishing Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน