0
โจทย์ 500 N3
คู่มือฝึกทำโจทย์คำถาม JLPT ส่วนตัวอักษร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ระดับ N3 อ่านจบได้ใน 4 สัปดาห์ เพียงใช้เวลาวันละ 20 นาที เลือกฝึกฝนเฉพาะส่วนที่ต้องการได้ เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "โจทย์ 500 N3" เล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือชุด โจทย์ 500 ปรับปรุงจาก "500 คำถามตะลุย JLPT N3-N2" โดยปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม และจัดเรียงโจทย์คำถามทั้ง 500 ข้อใหม่ให้สมดุลและแยกออกจากเล่มเดิม เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลาศึกษาน้อย และต้องการฝึกทำโจทย์เพื่อทบทวนความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ให้ครอบคลุมทั้งส่วนตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์ในเล่มเดียว อ่านจบได้ใน 4 สัปดาห์ เพียงใช้เวลาวันละ 20 นาที เลือกฝึกฝนเฉพาะส่วนที่ต้องการได้!

สารบัญ

- สัปดาห์ที่ 1
- สัปดาห์ที่ 2
- สัปดาห์ที่ 3
- สัปดาห์ที่ 4

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437747 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 145 x 211 x 19 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2020
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : ASK Publishing Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน