0
โชคดีที่อายุยืน
ครบเครื่องเรื่องราวที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "โชคดีที่อายุยืน" เล่มนี้ เนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาสุขภาพ การปรับปรุงบ้าน สภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึงสภาพแวดล้อมในตึกสูงให้เหมาะสม เพื่อเอื้อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตประจำวันอย่างสะดวก ปลอดภัย ให้ความรู้เรื่องการจัดการความเสี่ยงในการล้มและการป้องกันการล้ม การออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการทรงตัว รวมถึงหลักการสังเกตด้านอารมณ์ความรู้สึก โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการซึมเศร้า และอีกเรื่องสำคัญคือ การรู้เท่าทันสังคมออนไลน์ ระวังภัยจากโลกเสมือน เพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความพร้อมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สารบัญ

บทนำ : การเปลี่ยงแปลงทางร่างกาย จิตใจ และสังคมในวัยสูงอายุ
บทที่ 1 สุขภาพกาย
บทที่ 2 โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
บทที่ 3 การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
บทที่ 4 ระวังภัยจากโลกเสมือน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163932891 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สนง.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน