0
โซลาร์เซลล์ 101
พื้นฐานเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ควรรู้ก่อนติดตั้ง ข้อมูลทันสมัย ใช้งานได้จริง
หนังสือ236.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอพื้นฐานเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ควรรู้ก่อนติดตั้ง ข้อมูลทันสมัย ใช้งานได้จริง ให้ข้อมูลความรู้พื้นฐานและคำถามที่พบบ่อย ไม่ว่าจะเป็น ติดโซลาร์เซลล์ขนาดเท่าไหร่ดี ควรติดแบตเตอรี่เพื่อสำรองไฟหรือไม่ ประหยัดค่าไฟได้แค่ไหน กี่ปีถึงจะคุ้ม ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์สูบนํ้าทำอย่างไร รวมถึงส่วนประกอบต่าง ๆ อย่างแผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่่ อุุปกรณ์ทางไฟฟ้าอื่่น ๆ ที่่เกี่่ยวข้อง ความเข้าใจเรื่องการติดตั้ง การขออนุญาตติดตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังเน้นให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น ในการนำโซลาเซลล์ไปประยุุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานของโซลาร์เซลล์
บทที่ 2 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบโซลาร์เซลล์
บทที่ 3 การประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ในแบบต่างๆ
บทที่ 4 การใช้โซลาร์เซลล์ในแบบ On-grid
บทที่ 5 การใช้งานโซลาร์เซลล์ในแบบ Off-grid
บทที่ 6 การใช้งานโซลาร์เซลล์ในแบบ Hybrid
บทที่ 7 ใช้โซลาร์เซลล์กับระบบปั๊มน้ำ
บทที่ 8 ข้อควรรู้และแนวทางการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา
ภาคผนวก ขั้นตอนการขอติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162047909 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 145 x 211 x 15 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน