0
โตพร้อมลูก
คุณแม่ยุคใหม่คนนี้ได้ใจลูกไปเต็มๆ แม่ลูกเข้าใจกัน ครอบครัวอบอุ่นสดใส เรียนรู้โลกกว้างไกลไปพร้อมกัน
หนังสือ114.00 บาท
สารบัญ

Part 1 เลี้ยงดู
Part 2 ปลูกฝัง
Part 3 ระหว่างเราและลูก

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าความรู้สึกนึกคิด และแบ่งปันประสบการณ์ของแม่ยุคใหม่คนหนึ่ง ที่อยากเลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจและใช้เหตุผล เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งแม่ทั้งลูก ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ในการรับมือกับเจ้าตัวน้อย ทั้งเรื่องอาหารการกิน เสื้อผ้าหน้าผม การใช้จ่าย กิจกรรมยามว่าง รวมไปถึงเรื่องระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ นำเสนอในรูปแบบที่อ่านง่าย ชวนติดตาม สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749850749 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 139 x 164 x 10 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, สนพ. และ ตถาตา พับลิเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน