0
โปรตากอรัส
เน้นให้เห็นวิธีการทางปรัชญาของโสกราตีสและความคิดหลักของโสกราตีส ส่วนบทสนทนาในช่วงกลางและช่วงปลายเป็นการเสนอทฤษฎีปรัชญาของเพลโตเองผ่านบทสนทนาที่ยังมีโสกราตีสเป็นผู้สนทนานำ
ผู้เขียน Plato (เพลโต)
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นักวิชาการสายกรีกโบราณจัดบทสนทนาของเพลโตแยกเป็นกลุ่มตามลำดับที่เขียนก่อนหลัง เพราะบทสนทนาที่เขียนในตอนแรกหลังจากการเสียชีวิตของโสกราตีส มีลักษณะเด่นที่แยกได้จากที่เขียนในสมัยหลัง (ซึ่งแยกได้เป็นสองกลุ่มคือในช่วงกลางและช่วงปลายก่อนเสียชีวิต) กล่าวคือ เน้นให้เห็นวิธีการทางปรัชญาของโสกราตีสและความคิดหลักของโสกราตีส ส่วนบทสนทนาในช่วงกลางและช่วงปลายเป็นการเสนอทฤษฎีปรัชญาของเพลโตเองผ่านบทสนทนาที่ยังมีโสกราตีสเป็นผู้สนทนานำ แต่สิ่งที่โสกราตีสพูดเป็นความคิดของเพลโต

สารบัญ

- บทนำ
- โปรตากอรัส
- อรรถาธิบาย
- ภาคผนวก 1 ลำดับความคิดของโสกราตีสและลำดับการแต่งบทสนทนา
- ภาคผนวก 2 ความสุข
- หนังสือและบทความที่แนะนำให้อ่านต่อ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168215432 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 120 x 180 x 12 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ILLUMINATIONS
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2021
ชื่อเรื่องต้นฉบับProtagoras
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน