0
โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์
ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 2545 (ปรับปรุง 2546) ประยุกต์ใช้งาน Word เพื่อผลิตเอกสารประเภทต่างๆ เสริมความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดภายในเล่ม
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างเอกสาร ฟอนต์และการตกแต่่งเอกสาร การใช้งานแม่แบบเอกสาร แทรกรูป Clip Art และอักษรศิลป์ การใช้งานตาราง การสร้างเอกสารเชิงวิชาการ การสร้างเอกสารหนังสือราชการ จดหมายเวียนและใบปะหน้าแฟกซ์ การสร้างนามบัตร การสร้างแผ่นพับ การทำใบวุฒิบัตร การทำบัตรอวยพร การสร้างแบบสอบถาม และการพิมพ์เอกสาร อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของคณะอาจารย์ และการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้ทัดเทียมกับระดับสากล

สารบัญ

บทที่ 1 การสร้างเอกสาร
บทที่ 2 ฟอนต์ และการตกแต่่งเอกสาร
บทที่ 3 การใช้งานแม่แบบเอกสาร
บทที่ 4 แทรกรูป Clip Art และอักษรศิลป์
บทที่ 5 การใช้ตาราง
บทที่ 6 การสร้างเอกสารเชิงวิชาการ
บทที่ 7 การสร้างเอกสารหนังสือราชการ
บทที่ 8 จดหมายเวียนและใบปะหน้าแฟกซ์
บทที่ 9 การสร้างนามบัตร
บทที่ 10 การสร้างแผ่นพับ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162051265 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 10 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซัคเซส พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน