0
ลด 70%
โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (รหัสวิชา 2102-2009)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน สมบัติ ชิวหา
หนังสือ39.00 บาท
e-books(PDF) ?92.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (รหัสวิชา 2102-2009)" เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาและชนิดต่างๆ ของเครื่องจักร CNC ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องจักร CNC   หลักการทำงานและความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักร CNC ไปจนถึงการเขียน การแก้ไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น รวมถึงอีกหลายเรื่องราวน่ารู้ นำเสนอเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาและชนิดต่าง ๆ ของเครื่องจักร CNC
บทที่ 2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร CNC
บทที่ 3 หลักการทำงานและความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักร CNC
บทที่ 4 เครื่องมือตัดที่ใช้กับเครื่องจักร
บทที่ 5 การใช้ปุ่มควบคุมกับชุดควบคุม (Control Panal) และการบำรุงรักษาเครื่องจักร CNC
บทที่ 6 โครงสร้างของโปรแกรม NC พื้นฐาน
บทที่ 7 การเตรียมข้อมูลในการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร CNC
บทที่ 8 คำสั่ง G - Code และ M - Code สำหรับงานกลึง CNC พื้นฐาน
บทที่ 9 คำสั่ง G - Code และ M - Code สำหรับงานกัด CNC พื้นฐาน
บทที่ 10 การเขียน การแก้ไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมูเลชั่นงานกลึง CNC
บทที่ 11 การเขียน การแก้ไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมูเลชั่นงานกัด CNC

- ใบงานวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160824809 (ปกอ่อน) 480 หน้า
ขนาด: 186 x 255 x 2 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน