0
โปสการ์ด ด้วยความคิดถึง (ปกแข็ง)
โปสการ์ด สื่อสะท้อนความรู้สึก นักเรียนไทยในยุโรป ยุคพระพุทธจ้าหลวง
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "โปสการ์ด ด้วยความคิดถึง" เล่มนี้ ได้นำเสนอภาพโปสการ์ดที่สื่อสะท้อนความรู้สึกของนักเขียนไทย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่มบุคคลชั้นสูง อาทิ พระราชวงศ์ ขุนนาง เจ้านาย ฯลฯ ขณะศึกษาอยู่ในแถวทวีปยุโรป โดยภาพโปสการ์ดทั้งหมดอยู่ในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงหลังการเสด็จฯ ประพาสยุโรปครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2440 จนกระทั่งสิ้นรัชกาลในปีพุทธศักราช 2453 ภาพเหล่านี้ นอกจากความสวยงามของกาลเวลาแล้ว ยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เสมือนเป็นกระจกเงาของการพัฒนาประเทศชาติ เชื่อมโยงยุคหนึ่งมาสู่อีกยุคหนึ่งได้อย่างงดงามและสมบูรณ์

สารบัญ

- เรื่องของโปสการ์ดในสยาม
- ระยะเวลาการศึกษาของนักเรียนนายร้อยในเยอรมัน ข้อกำหนดของนักเรียนไทยที่ทางราชการได้ส่งไปศึกษาในต่างประเทศ
- รายพระนาม รายนาม ผู้ส่งโปสการ์ด
- ร้อยตรี พระเจ้าวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงษ์วัฒนเดช
- พลโท หม่อมเจ้าพันธุประวัติ เกษมสันต์
- พลโท พระยาสีหราชฤทธิไกร (หม่อมหลวงชวย ฉัตรกุล)
- พลโท พระยาอินทรวิชิต (รัตน อาวุธ อินทรวิชิต)
- พลตรี พระยาสรกิจพิศาล (ดำริห์ อมาตยกุล)
- พลตรี พระยาอานุภาพไตรภพ (จำรัส เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

คำนิยม
ไปรษณียบัตร หรือ โปสการ์ด ที่แสดงไว้ในหนังสือเล่มนี้ สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึง วิวัฒนาการด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมถึงศิลปะ ของประเทศไทย และนานาอารยประเทศได้เป็นอย่างดี มีภาพหลายภาพที่ทรงคุณค่า และไม่ปรากฎที่ใดมาก่อนรวมทั้งภาพประกอบที่สวยงาม เหมาะที่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา นักสะสม และผู้สนใจควรให้การสนับสนุน ซื้อหาเก็บไว้เป็นหลักฐานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งพรทิพย์ ขัติยะวรา
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757416085 (ปกแข็ง) 128 หน้า
ขนาด: 191 x 268 x 14 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน