0
โปสเตอร์คะแนนสูง-ต่ำ Admissions '59
คะแนนสูง ต่ำ Admissions '59 ข้อมูลละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วนที่สุด
ราคาพิเศษ39.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    คะแนนสูง-ต่ำ Admissions '59 ข้อมูลละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วนที่สุด จัดทำเป็น 2 แบบ คือ แบบเล่ม และ แบบโปสเตอร์ เนื้อหาภายในประกอบด้วย หลักการคิดคะแนนในการคัดเลือกของแต่ละองค์ประกอบ วิธีการนำคะแนนสูง-ต่ำ มาใช้ เทคนิคในการเลือกคณะและจัดอันดับ รหัสคณะ ชื่อคณะ-ประเภทวิชาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จัดทำโดย ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและแนะแนว ที่บุกเบิกการจัดพิมพ์สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ออกเผยแพร่มาโดยตลอดกว่า 25 ปี

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9786165043861
ขนาด: 214 x 295 x 4 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน