0
โปสเตอร์ อ่าน เขียน เรียน ก ไก่
สื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็ก เสริมพัฒนาการของหนูน้อย เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการปูพื้นฐานทางด้านภาษาให้กับเด็กวัยก่อนเข้าเรียนได้เรียนรู้และซึมซับภาษาไทย
ราคาพิเศษ59.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "โปสเตอร์ อ่าน เขียน เรียน ก ไก่" สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย เสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกรัก เก่งทั้งอ่านและเขียนในแผ่นเดียว! โปสเตอร์เนื้อพลาสติกเขียนได้ ลบแล้วเขียนใหม่ได้ ไม่ขาดง่าย เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการปูพื้นฐานทางด้านภาษาให้กับเด็กวัยก่อนเข้าเรียนได้เรียนรู้และซึมซับทั้งภาษาไทย ทั้งการอ่านและการเขียนอย่างถูกวิธี พร้อมกับเรียนรู้คำศัพท์เบื้องต้น อันจะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษาให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี

สินค้าขนาด   กว้าง 48.5 x 64.5 ซม.

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 1294877734918
ขนาด: 485 x 645 x 1 มม.
น้ำหนัก: 50 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน