0
โปสเตอร์ อ่าน เขียน เรียน 1-100
เสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกรัก เก่งทั้งอ่านและเขียนตัวเลข พร้อมฝึกนับจำนวนได้อย่างคล่องแคล่ว
ราคาพิเศษ59.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "โปสเตอร์ อ่าน เขียน เรียน 1-100"    สื่อการเรียนรู้ตัวเลขสำหรับเด็ก เก่งทั้งอ่านและเขียนตัวเลขในแผ่นเดียว! โปสเตอร์เนื้อพลาสติกเขียนได้ ลบแล้วเขียนใหม่ได้ ไม่ขาดง่าย เสริมพัฒนาการของหนูน้อย เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการปูพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับเด็กวัยก่อนเข้าเรียนได้เรียนรู้ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 1294877737742
ขนาด: 475 x 540 x 1 มม.
น้ำหนัก: 52 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน