0
โปสเตอร์ เรื่องสิ่งของรอบบ้าน
สื่อการเรียนรู้สำหรับเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ทั้งก่อนวัยเรียน จนกระทั่งวัยเรียน สีสันสดใส สะดุดตา พร้อมภาพประกอบช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้ เหมาะสำหรับเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบบ้าน
ราคาพิเศษ35.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "โปสเตอร์ เรื่องสิ่งของรอบบ้าน" สื่อการเรียนรู้ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ สำหรับเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนกระทั่งเข้าสู่วัยเรียน เด็กๆ จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยมีคำอ่านและคำแปลภาษาไทย สีสันสดใส สะดุดตา ภาพประกอบสวยงาม ช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้ เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กที่ต้องการปูพื้นฐานด้านคำศัพท์และการใช้ภาษา เพื่อให้เรียนรู้และซึมซับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

โปสเตอร์ขนาด    21 x 30.5 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 7296638457382
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 70 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน