0
โปสเตอร์ Places (สถานที่)
สื่อการเรียนรู้เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้้ลูกรัก ฝึกท่องคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยเฉพาะคำศัพท์เกี่ยวกับ "สถานที่" เนื้อพลาสติกอย่างดี ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย
ราคาพิเศษ35.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "โปสเตอร์ Places (สถานที่)" ช่วยเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้้ลูกรัก ฝึกท่องคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยเฉพาะคำศัพท์เกี่ยวกับ "สถานที่" เนื้อพลาสติกอย่างดี ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย

    ขนาดสินค้า กว้าง 53 x สูง 77 ซม.

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 7296638457597
ขนาด: 535 x 778 x 0 มม.
น้ำหนัก: 70 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน