0
โพลิติกส์ : Politics (ปกแข็ง)
หลักรัฐศาสตร์และปรัชญาการเมืองของกรีกโบราณยุคจักรวรรดิ์
หนังสือ769.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "โพลิติกส์ : Politics" เป็นผลงานของอริสโตเติล ซึ่งได้ใช้เป็นตำราเรียนทางรัฐศาสตร์จนถึงปัจจุบัน สันนิษฐานว่าเป็นผลงานที่เหลือรอดมาประมาณเพียงหนึ่งในสาม ไม่ได้เป็นงานเขียนที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่เป็นเสมือนบันทึกการบรรยาย (Lecture Notes) ย่อ ๆ ซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจเผยแพร่ต่อสาธารณชน เขาบรรยายถึงระบอบการปกครอง โดยอาศัยข้อมูลเหตุการณ์ตามความจริงในยุคสมัยของเขาจากนครรัฐต่าง ๆ รวมทั้งนครรัฐเอเธนส์ โดยอธิบายความเป็นมาของรัฐ ว่าเป็นวิวัฒนาการทางธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งเริ่มจากปัจเจกบุคคล แล้วขยายออกมาเป็นครอบครัว จากครอบครัวไปเป็นหมู่บ้าน และเมือง จนเป็นนครรัฐในที่สุด การอยู่รวมกันของมนุษย์จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้หลักเหตุผลและความยุติธรรม นั่นก็คือ อยู่ภายใต้กฎหมาย หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงปัญญาอารยธรรมโลกตะวันตกได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เล่ม 1 ครัวเรือนและนคร
เล่ม 2 การทบทวนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
เล่ม 3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและรัฐธรรมนูญ
เล่ม 4 รัฐธรรมนูญที่เป็นจริงและประเภทต่างๆ ของมัน
เล่ม 5 สาเหตุของการขัดแย้งเป็นก๊กเป็นเหล่า การเปลี่ยนแปลงทางรัฐธรรมนูญ
เล่ม 6 วิธีการสร้างประชาธิปไตยและคณาธิปไตย กับความคิดเห็นเฉพาะต่อความมั่นคงเป็นพิเศษของมัน
เล่ม 7 อุดมคติทางการเมืองและหลักการทางการศึกษา
เล่ม 8 การฝึกฝนของคนหนุ่ม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165884631 (ปกแข็ง) 128 หน้า
ขนาด: 162 x 216 x 44 มม.
น้ำหนัก: 1020 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ทับหนังสือ
ชื่อเรื่องต้นฉบับPolitics
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน