0
โภชนบำบัด
เนื้อหาง่ายต่อการทำความเข้าใจสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป ที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้สู่การปฏิบัติได้จริง ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในไทย
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจในศาสตร์ด้านโภชนบำบัด โดยมุ่งเน้นเนื้อหาให้สอดคล้องกับสังคมไทยยุคปัจจุบันที่มีผู้ป่วยจากภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียรายได้และโอกาสต่าง ๆ เพื่อการรักษาโรคที่เป็นอยู่ ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงเนื้อหาให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป ที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้สู่การปฏิบัติได้จริง ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสังคมไทย และเป็นการสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพการดำรงชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติในสังคม

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโภชนบำบัด
บทที่ 2 อาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
บทที่ 3 การคำนวณอาหารโดยใช้รายการอาหารแลกเปลี่ยนตามใบสั่งแพทย์
บทที่ 4 ภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วน
บทที่ 5 โรคเบาหวาน
บทที 6 โรคตับ
บทที่ 7 ภาวะไขมันสูงในเลือด
บทที่ 8 โรคเลือดแข็งและโรคหัวใจขาดเลือด
บทที่ 9 โรคไต
บทที่ 10 โรคเกาต์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339410 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาด: 192 x 262 x 12 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน