0
โภชนศาสตร์เบื้องต้น
เนื่องจากความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์มีความสำคัญมากและจำเป็นต่อทุก ๆ คนเพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการเลือกอาหารบริโภคให้เหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง เพราะอาหารจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื่องจากความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์มีความสำคัญมากและจำเป็นต่อทุก ๆ คนเพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการเลือกอาหารบริโภคให้เหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง เพราะอาหารจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี และช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ที่มีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการได้ หนังสือ "โภชนศาสตร์เบื้องต้น" เล่มนี้ จึงมีเนื้อหาประกอบด้วย ส่วนประกอบของร่างกาย น้ำและอิเล็กโทรไลต์ในร่างกาย พฤกติกรรมการกินอาหาร อาหารและสารอาหาร ความต้องการพลังงานของร่างกาย กระบวนการย่อยและการดูดซึมอาหาร และอื่น ๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับนักศึกษาคหกรรมศาสตร์และอาชีวศึกษา รวมทั้งผู้สนใจที่ให้ความสำคัญในการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อร่างกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี และดำรงชีวิตได้มีอายุยืนยาวตลอดไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ส่วนประกอบของร่างกาย
บทที่ 3 น้ำและอิเล็กโทรไลต์ในร่างกาย
บทที่ 4 พฤกติกรรมการกินอาหาร
บทที่ 5 อาหารและสารอาหาร
บทที่ 6 ความต้องการพลังงานของร่างกาย
บทที่ 7 กระบวนการย่อยและการดูดซึมอาหาร
บทที่ 8 คาร์โบไฮเดรต
บทที่ 9 ลิพิด
บทที่ 10 โปรตีน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382922 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 18 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน