0
โภชนศาสตร์เบื้องต้น
ความสำคัญของโภชนาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ปัญหาโภชนาการ หน้าที่ของสารอาหาร การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในร่างกายมนุษย์เริ่มตั้งแต่การย่อย การดูดซึมจนกระทั่งการขับถ่าย และผลที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับสารอาหาร...
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "โภชนศาสตร์เบื้องต้น" เริ่มต้นตั้งแต่ความสำคัญของโภชนาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ปัญหาโภชนาการ หน้าที่ของสารอาหาร การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในร่างกายมนุษย์เริ่มตั้งแต่การย่อย การดูดซึมจนกระทั่งการขับถ่าย และผลที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับสารอาหารไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกาย ตลอดจนการสูญเสียคุณค่าของอาหารในขั้นตอนต่างๆ จนถึงมือผู้บริโภค เหมาะสำหรับประชาชน นิสิต และนักศึกษาทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องโภชนาการได้อ่านและมีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักโภชนาการเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร
บทที่ 3 สารอาหาร
บทที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงงานและสารอาหาร
บทที่ 5 พลังงาน
บทที่ 6 น้ำ
บทที่ 7 การสูญเสียคุณค่าอาหาร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165560467 (ปกอ่อน) 314 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เกษตรศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 1998
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน