0
โภชนาการกับผัก (PDF)
คู่มือดูแลสุขภาพตนเองอย่างมีความสุขด้วยอาหาร
หนังสือ190.00 บาท
e-books(PDF) ?160.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ รวบรวมข้อมูลพืชผักที่ประชนชนนิยมรับประทาน ซึ่งส่วนหนึ่งเพาะปลูกในแถบภาคกลางประมาณ 32 ชนิด และผักพื้นบ้านภาคใต้ของไทย ประมาณ 10 ชนิด พร้อมข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ ที่ได้จากการทำโครงการวิจัยผักพื้นบ้านและผักที่นิยมบริโภค ของผู้เขียนและทีมวิจัยจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลับมหิดล ตลอดจนให้ข้อแนะนำในการบริโภคผัก บทบาท และหน้าที่ของสารอาหารแต่ละชนิด รวมถึงปริมาณสารอาหารที่บุคคลควรจะได้รับ นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารจานผัก 11 รายการ ที่อร่อย ทำง่าย และเปี่ยมคุณค่าให้ลองทำทานกันอีกด้วย

สารบัญ

- ผักกับคุณค่าทางโภชนาการ
- ข้อแนะนำในการบริโภคผัก
- บทบาทหน้าที่ของสารอาหารชนิดต่างๆ
- คุณค่าทางโภชนาการของผักสด 1 ถ้วยตวง
- เมนูอาหารผักและคุณค่าทางโภชนาการ

คำนิยม
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300003185 (PDF) 128 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สารคดี, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน