0
โภชนาการกับเบาหวาน (PDF)
ความรู้เรื่องโภชนาการกับเบาหวาน ตัวอย่างการจัดเมนูอาหาร 1 วัน สำหรับผู้มีน้ำหนักต่างกัน
หนังสือ275.50 บาท
e-books(PDF) ?232.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้ความรู้เรื่องพื้นฐานของโรคเบาหวาน การดูแลสุขภาพ โภชนาการสำหรับผู้ป่วย และเมนูอาหารที่คัดสรรคมามากกว่า 50 เมนู ซึ่งผ่านการวิจัย ค้นคว้า และรับรองสูตรอาหารโดยสถาบันวิจัยโภชนาการ ว่าเป็นเมนูที่มีคุณค่าต่อสุขภาพผู้เป็นเบาหวาน เป็นอาหารที่อร่อย และทำได้ง่าย ทั้งยังบอกส่วนประกอบเครื่องปรุงและวิธีปรุงอาหารที่ผู้อ่านสามารถปฏิบัติตามได้ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะพลังงานและคุณค่าทางโภชนาการเพื่อความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยอีกด้วย

สารบัญ

- ความรู้เรื่องเบาหวาน
- รู้จักโรคเบาหวาน
- ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคเบาหวาน
- อาการและภาวะแทรกซ้อน
- เบาหวานกับการดูแลสุขภาพ
- เบาหวานกับการควบคุมอาหาร
- โภชนาการกับเบาหวาน
- รู้จักหมวดอาหารและอาหารแลกเปลี่ยน
- ในแต่ละวันต้องกินเท่าไรถึงจะพอดี
- วางแผนการรับประทานอาหารในสามมื้อ
ฯลฯ

คำนิยม
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300003161 (PDF) 180 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สารคดี, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน