0
โภชนาการและครัวการบิน : Nutrition and Airline Catering
เขียนโดยผู้เขียนที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงในการทำงาน สาขานี้มานาน เรียบเรียงเนื้อหาขั้นตอนการผลิตอาหารขึ้นเครื่องบินไว้อย่างละเอียด มีคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ โภชนาการและครัวการบิน (Nutrition and Airline Catering) เป็นตำราที่เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให้นิสิต นักศึกษา ที่สนใจทำงานในสายการบิน รวมถึงบุคคลที่ปฏิบัติงานในสายการบินทั้งทำงานภาคพื้น หรือบนเครื่องบิน ได้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานของครัวการบินว่า กว่าจะเป็นอาหารขึ้นเครื่องบินได้นั้น จะต้องมีกรรมวิธีอย่างไร เหมือนกับการทำอาหารทั่วไปหรือไม่ และทราบถึงขั้นตอนกรรมวิธีต่าง ๆ ในการผลิตอาหารขึ้นเครื่องบิน

สารบัญ

บทที่ 1 จุดเริ่มต้นของครัวการบิน
บทที่ 2 งานครัวการบิน
บทที่ 3 การวางแผนจัดรายการอาหาร และอาหารพิเศษ
บทที่ 4 อาหารฮาลาล (Halal) และอาหารโคเชอร์ (Kosher)
บทที่ 5 ขั้นตอนการผลิตอาหารขึ้นให้บริการบนเที่ยวบิน
บทที่ 6 ระบบคุณภาพครัวการบิน
บทที่ 7 มาตรฐานครัวการบิน
บทที่ 8 การจัดซื้อและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
บทที่ 9 รูปแบบการจัดถาดอาหาร
บทที่ 10 Cooking Term of Food
บทที่ 11 คำศัพท์ในการปรุงอาหาร

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้แสวงหาความรู้ด้าน Inflight Catering และนับว่าเป็นตำราเรียนอีกหนึ่งเล่มที่มีคุณค่าและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียนดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์- คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หนังสือเล่มนี้จะเป็นชุมปัญญาของนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวงการสายการบิน ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะทำหน้าที่แรงบันดาลใจและให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้อย่างดีและตลอดไปวัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์- ผู้จัดการกองบริหารและพัฒนาบุคลากร ครัวการบินไทย
ดิฉันหวังว่า ตำราทางวิชาการเล่มนี้จะได้รับการเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษา และสายงานวิชาชีพธุรกิจการบินต่อไป ดิฉันขอกราบขอบพระคุณแทนนักศึกษาและผู้อ่านทุกท่านสำหรับเวลาที่ท่านได้กรุณาอุทิศให้เพื่อสร้างสรรสื่อการสอนที่มีค่ายิ่ง ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งอ.เดือนเด่น (โกศิน วิบูลย์พันธุ์)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162105708 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 9 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ปัญญาชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน