0
โมโนโปลี : พลังงานไทยในเกมผูกขาด
แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบและกลไกในเชิงโครงสร้างที่ทำให้เกิดกระบวนการผูกขาดทรัพยากรพลังงาน โดยขยายให้เห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "โมโนโปลี : พลังงานไทยในเกมผูกขาด" เล่มนี้ แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบและกลไกในเชิงโครงสร้างที่ทำให้เกิดกระบวนการผูกขาดทรัพยากรพลังงานโดยขยายให้เห็นถึงกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำเพื่อทำความเข้าใจว่าการผูกขาดเกิดขึ้นที่จั้นตอนหรือกระบวนการใด

สารบัญ

- ทฤษฏีสำหรับวิเคราะห์การผูกขาดและการแสวงหากำไรเกินปกติในตลาดอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
- บทบาทของ บมจ.ปตท. และภาครัฐในตลาดโครงสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
- พฤติกรรมและผลลัพธ์ในการแสวงหากำไรกินปกติจากการมีอำนาจเหนือตลาดเดี่ยวและอำนาจผูกขาดของ บจม.ปตท.
- โครงสร้างสถาบันการกำกับดูแลอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
- บทสรุปการศึกษาและข้อเสนอแนะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743158179 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 11 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน