0
โรคของตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน
รู้จักโรค เข้าใจอาการ รู้วิธีป้องกัน และรักษาอย่างถูกขั้นตอน
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ มีข้อมูลของโรคที่เกี่ยวกับระบบของตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อนอย่างละเอียดไว้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งเรื่องของอาการการวินิจฉัย แนวทางการักษา ผลข้างเคียงของโรค ความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค การดูแลตัวเอง การป้องกัน รวมไปถึงการพบแพทย์เพื่อรับการรักษา นอกจากนี้ยังมีศัพท์แพทย์ของโรคต่างๆ ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลในการพูดคุยกับแพทย์ผู้รักษามากขึ้น

สารบัญ

- กายวิภาคของตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน
- โรคที่เกี่ยวกับตับ
- โรคตับอักเสบ
- โรคไวรัสตับอักเสบ
- โรคตับอักเสบจากยา สารเคมี และสุรา
- โรคอื่นๆ ที่เกิดกับตับ
- โรคที่เกิดกับถุงน้ำดีและท่อถุงน้ำดี
- โรคที่เกิดกับท่อน้ำดีรวม
- โรคระบบทางเดินน้ำดีอักเสบติดเชื้อ
- โรคที่เกิดกับตับอ่อน
- ศัพท์แพทย์ในหนังสือเล่มนี้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165290487 (ปกอ่อน) 173 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 11 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน