0
โรคของหัวใจและหลอดเลือด
รู้วิธีป้องกัน รักษา ดูแลตัวเอง จาก 13 โรคของหัวใจและหลอดเลือด
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "โรคของหัวใจและหลอดเลือด" หลายโรคพบได้บ่อยในคนไทยเรา อาทิเช่น โรคหัวใจล้มเหลว โรคหัวใจเต้นเสียจังหวะ โรคหยุดหายใจขณะหลับ โรคของความดันโลหิต ฯลฯ ที่สำคัญบางโรคป้องกันได้ ถ้ารู้สาเหตุของการเกิดโรคอย่างแน่ชัด อีกหลายโรครักษาให้หายขาดได้ ถ้ารู้จักอาการพื้นฐานของโรคและดูแลได้ทันท่วงที หนังสือ "โรคของหัวใจและหลอดเลือด" เล่มนี้ จึงรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรคของหัวใจและหลอดเลือดไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างครบถ้วน ว่ากันตั้งแต่การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย ขั้นตอนการรักษา รวมไปถึงการดูแลตัวเองหลังการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้มากพอที่จะรู้เท่าทันโรค พูดคุยเกี่ยวกับโรคที่เป็นกับแพทย์ผู้รักษาหรือพยาบาลอย่างเข้าใจ ซักถามข้อสงสัยอย่างตรงประเด็นที่สำคัญใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขแม้ต้องอยู่กับโรคก็ตาม

สารบัญ

- กายวิภาคและหน้าที่ของหัวใจ
- การดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ
- วิธีตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
- โรคของเยื่อหุ้มและถุงหุ้มหัวใจ
- โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ
- โรคของลิ้นหัวใจ
- โรคของเยื่อบุหัวใจ
- โรคของหลอดเลือด
- โรคหัวใจเสียจังหวะ
- โรคหัวใจล้มเหลว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749702949 (ปกอ่อน) 211 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน