0
โรคพืชและการวินิจฉัย
"โรคพืช" หมายถึง ภาวะที่ต้นพืชผิดปกติ เนื่องจากเชื้อโรคที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรืออาจเกิดจากสาเหตุที่ไม่มีชีวิต อาทิ สภาพแวดล้อม และการปฏิบัติทางเขตกรรมทำให้การทำงานของระบบต่างๆ ในพืชผิดปกติ
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "โรคพืชและการวินิจฉัย" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโรคพืช ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน อาทิ ความรู้ทั่วไปทางด้านโรคพืช การวินิจฉัยโรคพืชและการครวจสอบ และการวินิจฉัยโรคพืชเศรษฐกิจและการจัดการโรค ในการศึกษาทางด้านโรคพืชจะต้องทราบถึงสาเหตุที่ทำให้พืชเป็นโรค ซึ่งมีทั้งเป็นสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาเหตุของโรค จึงเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยหาสาเหตุโรคและเป้าหมายที่สำคัญในการศึกษาโรคพืชและการวินิจฉัยคือ การนำความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการบริหารจัดการโรคพืช จึงนับได้ว่าเป็นตำราที่มีคุณค่ายิ่งต่อการเรียนการสอนระบบอุดมศึกษาเล่มหนึ่ง

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปทางด้านโรคพืชเพื่อการวินิจฉัยโรค
บทที่ 2 เชื้อสาเหตุโรคพืช
บทที่ 3 อาหารเลี้ยงเชื้อ
บทที่ 4 การแยกเชื้อสาเหตุโรคพืช
บทที่ 5 การปลูกเชื้อเข้าสู่พืช
บทที่ 6 การเก็บรักษาพืชที่เป็นโรค และเชื้อสาเหตุโรคพืช
บทที่ 7 หลักการวินิจฉัยโรคพืช
บทที่ 8 การวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากลักษณะอาการ
บทที่ 9 การวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต
บทที่ 10 การวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165560856 (ปกอ่อน) 269 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เกษตรศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน