0
โรงเรียนที่ดี
รวบรวมข้อคิดและผลงานเขียนเกี่ยวกับการศึกษาของ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" หรือ "คุณหมอธี" เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษา การเรียนรู้ จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น และอีกมากมาย
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "โรงเรียนที่ดี" เล่มนี้ เป็นการรวบรวมข้อคิดและผลงานเขียนเกี่ยวกับการศึกษาของ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" หรือที่เหล่าลูกศิษย์เรียกขานท่านว่า "คุณหมอธี" รวมทั้งหมด 4 เรื่อง คือ โรงเรียนที่ดี, 20,000 ชั่วโมง ผลของโรงเรียน ต่อพัฒนาการของเด็ก, ความฉลาดทางด้านจริยธรรมและศีลธรรม (MQ) และ คัมภีร์การเลี้ยงลูก นำมารวมเล่มเพื่อให้ผู้สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษา การเรียนรู้ จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น รวมถึงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ทำความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของแนวคิด รวมทั้งแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นสารัตถะสำคัญในงานเขียนของคุณหมอธี

    ในวาระครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันเกิดของ "คุณหมอธี" เหล่าลูกศิษย์จึงได้รวบรวมผลงานเขียนด้านการศึกษาบางส่วน มาเผยเป็นสักการะบูชาครู และเพื่อนำข้อคิดเหล่านั้นมาขบคิดหาทางนำไปสู่การปฏิบัติ พัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนของพวกเรา ให้เติบโตเป็นคนดี มีความงาม เป็นผู้นำประเทศชาติของเราให้ก้าวหน้าต่อไป

สารบัญ

- โรงเรียนที่ดี
- 20,000 ชั่วโมง ผลของโรงเรียน ต่อพัฒนาการของเด็ก
- ความฉลาดทางด้านจริยธรรมและศีลธรรม (MQ)
- คัมภีร์การเลี้ยงลูก

คำนิยม
"หนังสือ โรงเรียนที่ดี นี้ ท่านนพ.ธีระเกียรติ ได้ใช้กระบวนการทางวิชาการ อธิบายแจกแจงความรู้ และแยกแยะลักษณะและปัจจัยของโรงเรียนที่ดี...ผู้ที่มีลูกหลานที่ต้องดูแลและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุบาลเด็กปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรได้อ่านหนังสือที่มีสาระอย่างมากเล่มนี้"ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา
"ชัดเจนยิ่งว่า นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นผู้แสวงหาและช่วยให้เพื่อนมนุษย์ได้พบการเรียนรู้ที่ดีอย่างยิ่งยวดผู้หนึ่งในแผ่นดินสยาม...ขอให้หนังสือ โรงเรียนที่ดี เล่มนี้ ก่อให้เกิดความบันดาลใจแก่เพื่อนคนไทยอย่างกว้างขวางว่า การเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย์ เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะแสวงหาและช่วยให้เพื่อนมนุษย์ได้พบการเรียนรู้ที่ดี"ศ.นพ. ประเวศ วะสี
ท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศษฐศิลป์ เป็นคุณหมออีกท่านหนึ่งที่สนใจระบบการศึกษาอย่างยิ่งยวด ท่านได้เปรียบที่มีโอกาสคลุกคลีกับระบบการศึกษา ทั้งในประเทศไทยและในสหราชอาณาจักร นอกจากนั้น ท่านยังมีมิตรสหายในวงการการศึกษาระดับโลกที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นมากมาย และท่านได้สรุปบทเรียนไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่า "โรงเรียนที่ดี"ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169412106 (ปกอ่อน) 148 หน้า
ขนาด: 160 x 235 x 10 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิวตัน, โรงเรียน
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน