0
โลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้น (PDF)
ลอกเปลือก "มายาคติ" ที่ฉาบทาด้วยความสวยงามของทุนนิยม
หนังสือ118.75 บาท
e-books(PDF) ?89.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรื่องสั้นชุดนี้ฉายภาพ “ผลกระทบ” จากโลกของทุนนิยม ที่ส่งอิทธิพลต่อชนชั้นล่าง ทั้งปัญหาที่ชนชั้นล่างไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ ปัญหาที่ชนชั้นล่างพยายามปรับตัวให้เข้ากับ “การเปลี่ยนแปลงของสังคม” ในโลกยุคโลกาภิวัตน์   ซึ่งล้วนเป็นพลวัตของยุคสมัย และระบบทางการตลาดที่ยากจะเหนี่ยวรั้งไว้ได้ ทั้งนี้ ยังมีชนชั้นล่างส่วนหนึ่งที่ ปรับตัวได้แต่ต้องสูญเสียความเป็นตัวตนของตนเองไป โดยยอมแลกกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และชนชั้นล่างที่ปรับตัวไม่ได้ จนสุดท้ายต้องกลายเป็นโศกนาฏกรรมอันโศกสลด

    "โมน สวัสดิ์ศรี" พาผู้อ่านเปิดบานประตูแห่งชีวิต ลับคมความคิดกับเรื่องราวสมัญที่ลึกซึ้งหลากมิติ

สารบัญ

- ข้าม
- คำอธิฐานของนางรำ
- หนาวผ้านวม
- ส้วม
- สักการะ
- เสียหมา เสียคน
- เจ้าแสบ
- หญิงชราตาชั้นเดียว
- หนังสือต้องห้าม
- นักแสดงดีเด่น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300012958 (PDF) 136 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน