0
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 3 (PDF)
คัดสรรจาก "มติชนรายวัน" และ "มติชนสุดสัปดาห์" แนมด้วย "น้ำจิ้มอาหารสมอง" ที่ทำให้จิตใจพองโต
หนังสือ142.50 บาท
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นี่คือหนังสือที่จะช่วยให้คุณตระหนักถึงคุณค่าของสรรพสิ่งที่ได้รับมา ไม่ว่าจะเป็น เวลาที่มีอยู่บนโลกใบนี้ เงินทองที่ได้มา ความรู้ที่สะสมมา   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่บนโลก เกียรติยศศักดิ์ศรีและคุณความดีที่ได้พยายามรักษามาตลอดชีวิต และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้เขียนได้พยายามเสนอแง่มุมของความคิดและความเข้าใจเศรษฐศาสตร์ โดยไม่ได้ผูกไว้กับกฎ "โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี" แต่เพียงอย่างเดียว หลายเรื่องราวจะช่วยให้คุณรู้เท่าทันความเป็นไปของบ้านเมือง ไม่ถูกเขาหลอกง่ายๆ ทั้งนักการเมือง ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ

สารบัญ

- เศรษฐศาสตร์สามัญประจำบ้าน
- เศรษฐกิจใหม่ : จาก Intormation Economy สู่ Bioeconomy
- เศรษฐกิจไทยใต้ภาวะวิกฤต
- มองลอดแว่นเศรษฐศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300011579 (PDF) 202 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน