0
โลกาภิวัตน์ : ความรู้ฉบับพกพา (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่)
หนังสือที่จะพาผู้อ่านไปรู้จัก "โลกาภิวัตน์" อย่างถ่องแท้รอบด้าน ตั้งแต่คำนิยามอันเป็นที่ถกเถียง เจาะลึกความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ พร้อมสำรวจมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม นิเวศ และมิติทางอุดมการณ์
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "โลกาภิวัตน์ : ความรู้ฉบับพกพา (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่)" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "แมนเฟร็ด บีสเตกอร์" ศาสตราจารย์ด้านโลกศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวายอิ-มาโนอา ที่จะพาผู้อ่านไปรู้จัก "โลกาภิวัตน์" อย่างถ่องแท้รอบด้าน ตั้งแต่คำนิยามอันเป็นที่ถกเถียง เจาะลึกความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ พร้อมสำรวจมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม นิเวศ รวมถึงมิติทางอุดมการณ์ ซึ่งเป็นวาทกรรมอันทรงอานุภาพที่อยู่เบื้องหลังมโนทัศน์ที่มนุษย์มีต่อโลกาภิวัตน์

    และเนื้อหาล่าสุดนี้ ไม่พียงฉายภาพของปรากฏการณ์อันซับซ้อนอย่างโลกาภิวัตน์ได้อย่างเป็นระบบ กระชับ และเข้าใจง่าย เท่านั้น แต่ยังปรับเพิ่มเนื้อหาให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ ภาวะความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาคลื่นผู้อพยพจากตะวันออกกลางและแอฟริกา และการชนะเลือกตั้งของผู้นำประชานิยมแนวชาตินิยมอย่างโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อำนเข้าใจ และประเมินอนาคตของโลกาภิวัตน์ภายใต้สถานการณ์ร่วมสมัยได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

1 โลกาภิวัตน์ : แนวคิดที่ยังเป็นที่ถกเถียง
2 โลกาภิวัตน์กับประวัติศาสตร์ : โลกาภิวัตน์เป็นปราะกฏการณ์ใหม่หรือไม่?
3 โลกาภิวัตน์ในมิติทางเศรษฐกิจ
4 โลกาภิวัตน์ในมิติทางการเมือง
5 โลกาภิวัตน์ในมิติทางวัฒนธรรม
6 โลกาภิวัตน์ในมิติทางนิเวศ
7 อุดมการณ์โลกาภิวัตน์ : ลัทธิตลาดโลกนิยม ลัทธิความยุติธรรมโลกนิยม และลัทธิโลกนิยมเชิงศาสนา
8. ประเมินอนาคตของโลกาภิวัตน์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168221204 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 118 x 186 x 11 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บุ๊คสเคป, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับGlobalization : A Very Short Introduction, Fourth Edition
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Oxford University Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน