0
โลกาภิวัตน์ : ความรู้ฉบับพกพา
หนังสือ "โลกาภิวัตน์ 101" ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง เหมาะสำหรับพกพา ไว้หยิบอ่านยามกระหายความรู้เกี่ยวกับ "ที่มา" "ที่เป็น" และ "ที่ไป" ของโลกใบนี้...
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่อธิบาย "โลกาภิวัตน์" อย่างรอบด้านแต่กระชับ หนักแน่นด้วยข้อมูล นำเสนอกรอบแนวคิดฐานรากในการทำความเข้าใจแม้การศึกษาโลกาภิวัตน์มีลักษณะสหวิทยาการ และมีความสลับซับซ้อน แต่แมนเฟร็ด สเตเกอร์ ศาสตราจารย์ด้านโลกศึกษา แห่งมหาวิทยาลัย RMIT และมหาวิทยาลัยฮาวาย สามารถย่อยเรื่องยากให้ง่าย สามารถอธิบายเรื่องซับซ้อนได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ และตอบข้อสงสัยในใจของคนทั่วไปและนักเรียนนักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เพลิดเพลิน และเต็มไปด้วยตัวอย่างประกอบ เรียกได้ว่า...นี่เป็นหนังสือโลกาภิวัตน์ 101 ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง เหมาะสำหรับพกพาไว้หยิบอ่านยามกระหายความรู้เกี่ยวกับ "ที่มา"  "ที่เป็น" และ "ที่ไป" ของโลกใบนี้!

สารบัญ

1. โลกาภิวัตน์ : แนวคิดที่ยังเป็นที่ถกเถียง
2. โลกาภิวัตน์กับประวัติศาสตร์ : โลกาภิวัตน์เป็นปราะกฏการณ์ใหม่หรือไม่
3. โลกาภิวัตน์ในมิติทางเศรษฐกิจ
4. โลกาภิวัตน์ในมิติทางการเมือง
5. โลกาภิวัตน์ในมิติทางวัฒนธรรม
6. โลกาภิวัตน์ในมิติทางนิเวศ
7. อุดมการณ์โลกาภิวัตน์ : ลัทธิตลาดโลกนิยม ลัทธิความยุติธรรมโลกนิยม และลัทธิญิฮาดโลกนิยม
8. ประเมินอนาคตของโลกาภิวัตน์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169070719 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 120 x 185 x 14 มม.
น้ำหนัก: 184 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์openworlds, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2010
ชื่อเรื่องต้นฉบับGlobalization : A Very Short Introduction
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Oxford University Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน