0
โลก วิวัฒนาการ สภาวะ และผลกระทบ
เรื่องจริงเกี่ยวกับโลกของเราที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ เพื่อปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับกำเนิดโลก วิวัฒนาการของโลก ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก วิกฤติทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อมนุษยชาติ เราต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อการอยู่รอด.. เรื่องจริงเกี่ยวกับโลกของเราที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ เพื่อปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้.. เนื้อหาในเล่มจะช่วยให้เราเข้าใจถึงสภาวะและผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เพื่อการดำรงชีพอย่างเหมาะสม ไม่ทำร้ายและทำลายโลก ที่เป็นเสมือนบ้านหลังเดียวของพวกเรา..

สารบัญ

- แนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับกำเนิดของโลก
- การกำเนิด
- ปรากฎการณ์แห่งทะเลและมหาสมุทร
- ปรากฎการณ์แห่งบรรยากาศ
- ปรากฎการณ์แห่งบรรยากาศ
- ปรากฎการณ์แห่งพื้นพิภพ
- ประวัติศาสตร์การสำรวจเพื่อแสวงหาดินแดนใหม่
- ภูมิอากาศของโลกกับประวัติศาสตร์แห่งปรากฎการณ์ภัยธรรมชาติ
- โลกกับภาวะวิกฤติทางธรรมชาติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163203489 (-ไม่ระบุ) 224 หน้า
ขนาด: 140 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์กอแก้ว, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน