0
ลด 10%
โลหะวิทยาเบื้องต้น (สอศ.) (รหัสวิชา 20103-2106)
เรียบเรียงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หนังสือ90.90 บาท
e-books(PDF) ?95.95 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "โลหะวิทยาเบื้องต้น (รหัสวิชา 20103-2106)" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของโลหะ แผนภูมิสมดุลของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์ การทดสอบชนิดของเหล็กโดยวิธีการดูประกายไฟ การทดสอบความแข็ง การดูโครงสร้างเหล็กกล้าแบบมหัพภาคและจุลภาค รวมทั้งมีใบงานภาคปฏิบัติ โลหะวิทยาเบื้องต้น เพื้อทบทวนความรู้ความเข้าใจ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

บทที่ 1 สมบัติของโลหะ
บทที่ 2 แผนภูมิสมดุลของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์
บทที่ 3 การทดสอบชนิดของเหล็กโดยวิธีการดูประกายไฟ
บทที่ 4 การทดสอบความแข็ง
บทที่ 5 การดูโครงสร้างเหล็กกล้าแบบมหัพภาคและจุลภาค
ใบงานภาคปฏิบัติ โลหะวิทยาเบื้องต้น

คำนิยม
ในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า จะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทางด้านโลหะวิทยา อีกทั้งเหมาะสมที่จะใช้เป็นหนังสือเรียน หรือแบบเรียนสำหรับการเรียนการสอนในระดับชั้น ปวช ได้เป็นอย่างดีผศ.ดร. สุขเกษม วัชรมัยสกุล- ประธานหลักสูตรนวัตกรรมวิศวชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836031 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน