0
ลด 10%
โลหะวิทยาเบื้องต้น
ตรงตามหลักสูตรของอาชีวศึกษา เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ175.50 บาท
e-books(PDF) ?126.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยาเบื้องต้น ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ตั้งแต่ เรื่องราวเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆ และโลหะวิทยาในงานเชื่อม การอบชุบโลหะด้วยความร้อน โครงสร้างมาตรฐานของเหล็กกล้าคาร์บอนทุกชนิด แผนภูมิโครงสร้างเหล็กคาร์บอน พร้อมทั้งคำอธิบายศัพท์ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้งานทางด้านโลหะวิทยา ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 โลหะวิทยาเบื้องต้น
บทที่ 2 คุณสมบัติของวัสดุ
บทที่ 3 กรรมวิธีการผลิตเหล็กชนิดต่างๆ
บทที่ 4 การปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกล้าด้วยความร้อน
บทที่ 5 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคเนื้อโลหะ
บทที่ 6 การทดสอบความแข็ง

คำนิยม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160800643 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาด: 186 x 254 x 15 มม.
น้ำหนัก: 568 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน