0
ลด 10%
โลหะวิทยา
หนังสือ175.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
- โลหะวิทยาเบื้องต้น
- คุณสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ และโลหะวิทยาในงานเชื่อม
- การอบชุบโลหะด้วยความร้อน
- แผนภูมิโครงสร้างเหล็กคาร์บอนพร้อมทั้งคำอธิบายศัพท์ ฯลฯ

สารบัญ

บทที่ 1 โลหะวิทยาเบื้องต้น
บทที่ 2 คุณสมบัติของวัสดุ
บทที่ 3 กรรมวิธีการผลิตเหล็กชนิดต่าง ๆ
บทที่ 4 การปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกล้าด้วยความร้อน
บทที่ 5 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคเนื้อโลหะ
บทที่ 6 การทดสอบความแข็ง
ภาคผนวก ก. คุ่มือปฏิบัติการประลอง
ภาคผนวก ข. โครงสร้างมาตรฐานของเหล็กกล้าคาร์บอน

คำนิยม
มนัส สถรจินดา, ศ. ; ประสิท พร้อมมูล ; ศุภร บุญเนาว์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9745129496 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 15 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1999
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน