0
โสดแสนสุข ชีวิตอิสระ...สู่อิสรภาพทางการเงิน
หนังสือชุด "Happy Retirement" บอกเล่าเทคนิคอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณให้กับวัยทำงานที่ยังโสด
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    อยู่ "ลำพัง" ไม่นานก็คงชิน แต่ถ้าต้องอยู่อย่าง "ลำเค็ญ" คงทำใจให้ชินยาก... แต่หากคุณได้พบหนังสือเล่มนี้ ความลำเค็ญจะไม่มาเยือนแน่นอน! "โสดแสนสุข ชีวิตอิสระ...สู่อิสรภาพทางการเงิน" ได้แนะนำเทคนิคการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณสำหรับคนโสดทั้งหลาย ทั้งที่เต็มใจจะโสด และไม่เต็มใจจะโสด ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องรู้วิธีการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออม การลงทุน รวมถึงเทคนิคการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับตัวเอง ซึ่งสามารถช่วยให้คุณโสดอย่างเป็นสุข มีชีวิตอิสระ และมีอิสรภาพทางการเงิน

สารบัญ

- ว่าด้วยเรื่อง "คนโสด"
- สร้างอิสรภาพ ทางการเงินอย่างคนโสด
- รู้ลึก รู้จริง สู่อิสรภาพทางการเงิน
- แผนทางการเงิน สำหรับคนโสดแสนสุข
- Beyond Money

คำนิยม
หนังสือชุด "Happy Retirement: โสดแสนสุข ชีวิตอิสระ...สู่อิสรภาพทางการเงิน" เขียนโดย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ บอกเล่าเทคนิคอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณให้กับวัยทำงานที่ยังโสด ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องรู้วิธีจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออม การลงทุน รวมถึงเทคนิคการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับตัวเองเกศรา มัญชุศรี- กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167227924 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 10 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน