0
โหราพยากรณ์ สัตตะนวดารา (เลข 7 ตัวพยากรณ์กรรม) ฉบับสมบรณ์
จงจำไว้ลูกเอ๋ย กรรมที่ทำด้วยเจตนา ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว ย่อมมีผลต่อผู้กระทำทั่งสิ้น ไม่มีพรหมเทพองค์ใดที่จะช่วยลบล้างกรรมนั้นได้ เจ้าต้องช่วยเหลือตนเองด้วยการสวดมนต์ ภาวนา แผ่เมตตา ผลแห่งบุญจะช่วยเจ้าเอง
ผู้เขียน ธุลีดิน
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื่องจาก ในทุกวันนี้ หลาย ๆ คนยังมีความคิดว่า การอ่านดวงหรือการทายกรรมของคนนั้น ต้องมาจากคนที่มีจิตสัมผัส คนที่มีเซ้นท์ คนที่มีญาณ หรือพระนักบวช แต่ทั้งที่จริงแล้ว วิชาทางโหราศาสตร์ทุกแขนง เป็นวิชาที่ใช้ทายช่วงจังหวะของกรรมที่ดี หรือกรรมที่ชั่วอยู่แล้ว แต่นักพยากรณ์ส่วนใหญ่กลับหลงลืมกฎเกณฑ์แห่งเหตุ หันมายึดติดแห่งผลของการทำนายจรเป็นหลักว่า ดี หรือร้ายอย่างไรเท่านั้นเอง เพราะว่าผลที่เกิด ดี หรือร้ายนั้นที่สุดแล้วก็มาจากต้นเหตุที่เป็นผลแห่งกรรมจากอดีตชาติที่เป็นตัวกำหนดลำดับของผลกรรมนั้น ๆ ว่าอย่างไหนจะเกิดก่อน จะเกิดหลัง จะเกิดมาก จะเกิดน้อย จะเกิดช้า และจะเกิดเร็ว ของผลดีหรือผลร้ายนั้น ๆ ในกรรมของแต่ละบุคคล ด้วยเหตุนี้ตัวข้าพเจ้าจึงได้รวบรวม กฎเกณฑ์ของดวง กฎเกณฑ์ของกรรม และกฎเกณฑ์ของธรรม มาเป็นหลักอธิบาย ให้แก่ลูกศิษย์ของข้าพเจ้า ที่ได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ วิชาเลข ๗ ตัว ๔ ฐาน และ เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน เพื่อให้เข้าใจเหตุแห่งกรรมของตนเอง หรือของผู้ที่เข้ามารับการพยากรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบร่วมกับคำทำนาย ว่าที่ดีนั้นส่งผลมาจากบุญใด หรือที่ร้ายนั้นส่งผลมาจากกรรมใด

สารบัญ

บทที่ 1 กรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวสัมพันธ์กับลูก
บทที่ 2 กรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวคามรัก คู่ครอง
บทที่ 3 กรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคภัย
บทที่ 4 กรรมที่เกี่ยวกับหน้าที่การงาน
บทที่ 5 กรรมที่เกี่ยวกับครอบครัว
บทที่ 6 กรรมที่เกี่ยวกับการเบียดเบียน
บทที่ 7 กรรมที่เกี่ยวกับคำพูด
บทที่ 8 กรรมที่เกี่ยวกับการเงินและฐานะ
บทที่ 9 กรรมที่เกี่ยวกับการถูกคดโกง เบียดเบียน
บทที่ 10 กรรมที่เกี่ยวกับบารมีและสง่าราศี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164411951 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 143 x 205 x 13 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Feel Good, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน