0
โหราศาสตร์การเงิน (ePub)
เรียนรู้วิธีการเล่นหุ้นด้วยหลักโหราศาสตร์กับผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นและโหราศาสตร์ยูเรเนี่ยนในหนังสือเล่มนี้
e-books(EPUB) ?100.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

                ผู้เขียนได้นำประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการศึกษาโหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์สากล และโหราศาสตร์ยูเรเนียน เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้อ่านได้เข้าใจการใช้ดวงดาวในการพยากรณ์บุคคล หลักทรัพย์ และแหล่งข้อมูลในการสืบค้นโหราศาสตร์การเงิน ซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์แขนงใหม่ในวิชาโหราศาสตร์ ยังต้องใช้เวลาในการวิจัย เพื่อยืนยันทฤษฎีต่าง ๆ

สารบัญ

- ทำไมต้องโหราศาสตร์การเงิน
- WD Gann กับโหราศาสตร์การเงิน
- นักโหราศาสตร์การเงิน
- George Soros
- การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2555
- ค้นพบสูตรพิชิตหุ้น
- ดวงเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา
- ดวงหุ้นมหัศจรรย์
- วันเสริมชะตาปี 2559
- ประวัติผู้เขียน

ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300007787 (EPUB) 107 หน้า
ชนิดกระดาษ: EPUB
สำนักพิมพ์ภาวิดาบุ๊ค, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน