0
โอกาสใหม่ในวรรณคดีศึกษา
กล่าวถึงวรรณกรรมร่วมสมัยในหลายแง่มุม ทั้งโอกาสและความหวังของคนวรรณกรรม ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระทั่งเรื่องราวของ จ่าง แซ่ตั้ง กวีผู้วาดภาพด้วยตัวอักษร ให้อารมณ์และความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "โอกาสใหม่ของวรรณคดีศึกษา" เล่มนี้ จะพาผู้อ่านไปศึกษาเรื่องราว ความเป็นมาของรามเกียรติ์ ซึ่งถือเป็นภาพแทนในการเชิดชูสถาบันกษัตริย์ในฐานะสมมติเทพ แม้รามเกียรติ์จะเป็นวรรณคดีชั้นสูง แต่ทว่าก็อยู่ได้กับชนทุกชนชั้นอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้าน อยู่ในวัฒนธรรมประเพณีอยู่ในบทละคร กระทั่งในนิทานชาวบ้านศึกษารามเกียรติ์จากบทพระราชนิพนธ์ขององค์พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี และพระเจ้ากรุงธนบุรี ให้เห็นภาพแทนของแต่ละพระองค์เพราะวรรณคดีของพระมหากษัตริย์รัชกาลใด ย่อมสะท้อนองค์ผู้นำประเทศในยุคนั้น ๆ โดยเฉพาะบทละครรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ของพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งทำให้เราเห็นภาพของสังคม การเมือง การปกครอง กระทั่งตัวตนของพระองค์อย่างชัดเจน

    มิเพียงเท่านั้น ผู้เขียนยังได้กล่าวถึงวรรณกรรมร่วมสมัยในหลายแง่มุม ทั้งโอกาสและความหวังของคนวรรณกรรม ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระทั่งเรื่องราวของ "จ่าง แซ่ตั้ง" กวีผู้วาดภาพด้วยตัวอักษรซึ่งให้อารมณ์และความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย

สารบัญ

ภาควรรณคดี
- รามเกียรติ์ วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี
- บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เอกลักษณ์และจุดเด่น
- บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และบทเบ็ดเตล็ดเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- เรื่องพระราม วรรณคดีของลาวในไทย

ภาควรรณกรรมร่วมสมัย
- โอกาสใหม่ของนวนิยายร่วมสมัยในสังคมไทย
- จ่าง แซ่ตั้ง กวีผู้วาดภาพด้วยตัวอักษร
- บทกวีการเมืองของจ่าง แซ่ตั้ง
- บันทึกวาระการเผยแพร่บทความ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163884299 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แสงดาว, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน