0
ใครอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจยกมือขึ้น
มีการแบ่งแยกเนื้อหาอออกเป็นประเภท เพื่อให้ผู้อ่านศึกษาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น, มีการลำดับเนื้อหาตามความยากง่าย เพิ่อให้ผู้อ่านไม่เกิดความสับสน...
ผู้เขียน เปรมจิต บีท
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษให้ได้ใจความ เข้าใจความหมายของเรื่องที่อ่านได้ดี ทางสำนักพิมพ์เห็นว่า การอ่านก็เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญจึงอยากจัดทำหนังสือสักเล่มที่ให้ได้ฝึกฝนเรื่องของการอ่าน เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเป็น 3 part โดยที่ part a จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการอ่าน มีตัวอย่างของเนื้อเรื่องให้ได้อ่านโดยมีคำแปลให้ และก็มีแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจในการอ่าน ต่อมาก็จะต่อด้วยการเรื่องที่ไม่ได้แปลให้ แล้วก็ทำแบบฝึกหัด   part bก็จะเป็นเรื่องของการอ่านที่ยากขึ้น เองจากในส่วนนี้ได้รวบรวมการอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ การอ่านเพื่อรับรู้ข่าวสาร การอ่านเพื่อความบันเทิง การอ่านเพื่อแปลความหมายแฝง นอกจากเรียนรู้การอ่านแล้ว ยังจะได้เรียนรู้เองของคำเหมือน วลี คำแสลง สำนวน สุภาษิต สำนวนที่นิยมใช้ และยังได้มีการทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบคามสามารถในการอ่านขั้นสูงขึ้นด้วย   part c เป็น part สุดท้ายในการเรียนรู้ การอ่านเพื่อการแปลเนื้อความ และตีความหมายแฝง จะมีเรื่องให้อ่านและทำแบบฝึกหัด เพื่อทดสอบว่าถึงที่สุดแล้วคุณได้นำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้มาใช้มากน้อยแค่ไหน

สารบัญ

Part A
Chapter 01 หนังสือคือขนม
Chapter 02 ใจความสำคัญในกล่องอมยิ้ม
Chapter 03 ตะลุยกล่องอมยิ้ม

Part B
Chapter 04 การอ่านภาษาอังกฤษ
Chapter 05 การอ่านเพื่อศีกษาหาความรู้
Chapter 06 การอ่านเพื่อรับรู้ข่าวสาร
Chapter 07 การอ่านเพื่อความบันเทิง
Chapter 08 การอ่านเพื่อแปลความหมายแฝง

Part C
Chapter 09 การอ่านเพื่อแปลเนื้อหาความและตีความหมายแฝง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167276595 (ปกอ่อน) 318 หน้า
ขนาด: 141 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Minibear Publishing
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน