0
ใครเอาเนยแข็งของฉันไป ฉบับ.วัยรุ่น
ผู้เขียน SPENCER JOHNSON, (M.D)
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   หนังสือ "ใครเอาเนยแข็งของฉันไป ฉบับวัยรุ่น" มีที่มาจากการที่ผู้คนมากมายทั่วโลกซึ่งอ่าน "ใครเอาเนยแข็งของฉันไป" ตระหนักเห็นคุณค่าของหนังสือดังกล่าวว่า จะช่วยให้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตง่ายขึ้น ถ้าได้รู้จักข้อคิดและแง่งามจากหนังสือตั้งแต่ในวัยเด็ก
   ผู้เขียนจึงนำเสนอหนังสือดังกล่าวในรูปลักษณ์ใหม่สำหรับวัรุ่น แต่ยังเป็นเรื่องสั้น ๆ อ่านง่าย มีความหมายลึกซึ้ง โดยยกตัวอย่างซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นในปัจจุบัน ที่ยอมเคยประสบกับภาวะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นานนแบบที่เคยคาดฝัน

สารบัญ

ด้านต่าง ๆ ในตัวเรา
ช่วงพักเที่ยงที่โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่ง
เรื่อง "ใครเอาเนยแข็งของฉันไป"
ตัวละครทั้งสี่
ค้นหาเนยแข็ง
เนยแข็งหายไปแล้ว
หนู : สนิฟฟ์กับสเคอร์รี่
มนุษย์ตัวจิ๋ว : เฮมกับฮอว์
ย้อนกลับเข้าไปในเขาวงกต
เอาชนะความกลัว
เพลิดเพลินกับการรผจญภัย
ตามหาเนยแข็ง
คติเตือนใจบนผนัง
ลิ้มรสเนยแข็งใหม่
มีความสุขกับความเปลี่ยนแปลง
การอภิปรายหลังพักเที่ยง
ประวัติผู้เขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย และได้รับปริญยาแพทยศาสตรบัณฑิตจาก The Royal College of Surgeon ได้รทุนไปทำงานด้านการแพทย์ที่ Harvard Meedical School และ The Mayo Clinic
นายแพทย์จอห์นสัน เคยเป็นผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของ Communication for Medtronic ซึ่งเป็นบริษัทประดิษฐ์เครื่องกระตุ้นหัวใจ และเคยทำงงานเป็นแพทย์ที่ทำวิจัยที่ the Institute for Inter - Disciplinary Studies และเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับ the Center for the study of the Person และที่คณะแพทยศาสตร์

คำนิยม
คริส เบญจกุล, ภัทรพล ศิลปจารย์, นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9744724625 (ปกแข็ง) 96 หน้า
ขนาด: 150 x 215 x 8 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
เดือนปีที่พิมพ์: 2003
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน