0
ใช้ชีวิตคิดเชิงบวก Positive Thinking for Life (Audio)
หนังสือเสียงที่ให้วิธีคิดเชิงบวก ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการทำงาน และการพัฒนาการอยู่ร่วมกับคนรอบข้าง
audioCD136.50 บาท
audiobooks139.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเสียงที่ให้วิธีคิดเชิงบวก ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการทำงาน และการพัฒนาการอยู่ร่วมกับคนรอบข้าง เช่น ทำไมเราต้องพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองเริ่มต้นอย่างไร ทัศนคติเชิงบวก จุดเริ่มต้นแห่งความคิด การคิดลบในเชิงบวก การคิดบวกในเชิงบวก ระวังการคิดบวกแบบเข้าข้างตนเอง เป็นต้น

สารบัญ

00 Introduction
01 ทำไมเราต้องพัฒนาตนเอง
02 การพัฒนาตนเองเริ่มต้นอย่างไร
03 สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วย 3 ความเชื่อในยุคปัจจุบัน
04 ทัศนคติเชิงบวก จุดเริ่มต้นแห่งความคิด
05 การคิดลบในเชิงบวก
06 การคิดบวกในเชิงบวก
07 ระวังการคิดบวกแบบเข้าข้างตนเอง
08 ระวังการคิดลบด้วยการใช้อารมณ์
09 หากหงุดหงิดเราควรทำอย่างไร
10 หากเราท้อถอยกับงานเราควรทำอย่างไร
11 หากเรากังวลกับอนาคตเราควรทำอย่างไร
12 Work Life Balance สร้างความสมดุล
13 หลักคิดสร้างเป้าหมายให้เป็นจริง
14 มืออาชีพเท่านั้นที่องค์กรต้องการ
15 ทัศนคติเชิงบวกต่อคนรอบข้างเพื่อการประสานงานที่เข้าใจ
16 หลักคิดในการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาองค์กร
17 สร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วยการสื่อสารในเชิงบวก
18 เมื่อเข้าใจคน อะไร ๆ ก็ง่ายดาย
19 ปรับตัวเข้าหากัน คือเรื่องที่ควรทำ
20 บทสรุป 7 ข้อคิดเพื่อสร้างความสุขและความสำเร็จ

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5524100002641 0Bytes (Audio) 0 บท
ประเภท: Audiobook
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน