0
ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงตามความหมายที่แท้จริง
เหมาะสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น ครู-ออาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษ ทุกสถานศึกษา ผู้สนใจภาษาอังกฤษที่ต้องการ Upgrade การใช้คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ต่างกัน
ผู้เขียน สำราญ คำยิ่ง
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงตามความหมายที่แท้จริง" เล่มนี้ ได้อธิบายคำศัพท์อังกฤษแบบสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกเนื้อหา สาระในหลักการใช้หรือไม่ใช้ อธิบายหลักการณ์อย่างละเอียดลงลึกอย่างครบกระบวนความของเรื่องนั้น ๆ เหมาะสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่ต้องการรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่แปลเหมือนกัน แต่ใช้ต่างกัน

สารบัญ

- หมวด ก
- หมวด ข
- หมวด ค
- หมวด ฆ
- หมวด ง
- หมวด จ
- หมวด ช
- หมวด ซ
- หมวด ญ
- หมวด ฐ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165684774 (ปกอ่อน) 688 หน้า
ขนาด: 130 x 185 x 30 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พัฒนาภาษา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน