0
ใต้เบื้องพระยุคลบาท
บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ที่พสกนิกรชาวไทยทุกคน จะได้มีโอกาสรับรู้และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระประมุขที่มีต่อแผ่นดิน
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสืออันทรงคุณค่าที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ที่พสกนิกรชาวไทยทุกคน จะได้มีโอกาสรับรู้และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระประมุขที่มีต่อแผ่นดินไทยและราษฎรของพระองค์โดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่ง ให้ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือราษฎร ทั้งยังจะได้เรียนรู้ถึงวิธีคิดและวิธีทรงงานของพระองค์อย่างลึกซึ้งแยบคาย พระราชกระแสในโอกาสต่างๆ ที่ "ดร.สุเมธ" ได้ถ่ายทอดออกมา ล้วนเป็นแบบอย่างที่ควรแก่การนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินชีวิตของเราพสกนิกรทุกคน

    ไม่เพียงแต่สาระความรู้มากมาย ยังให้ความเพลิดเพลิน อันเนื่องมาแต่ "พระอารมณ์ขัน" ของพระองค์ที่ผู้ถ่ายทอดเล่ามาจากบันทึกความทรงจำอันหลากหลาย เรื่องราวอันมีชีวิตชีวาที่รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ เปรียบเสมือนโอสถอันประเสริฐแห่งชีวิตที่ทุกคนไม่ควรพลาด!

สารบัญ

- คืนหนึ่งที่บ้านทุ่งเค็จ สายบุรี
- ในหลวงของเรา
- ในพระทัยมีแต่พสกนิกร
- อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- โครงการพระราชดำริกับคุณภาพชีวิต
- ทฤษฎีใหม่คืออะไร
- มูลนิธิชัยพัฒนากับการพัฒนาเกษตรไทย
- เกษตรยั่งยืนในประเทศไทย
- "หญ้าแฝก" พืชมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่จากพระราชดำริ
- "น้ำนั้นคือชีวิต"
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740208716 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 143 x 214 x 17 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน