0
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ภาพและพระราชดำรัส (บรรจุกล่อง : Set)
พระผู้สถิติในใจปวงชนชาวไทย ขอเทิดพระเกียรติไว้ ตลอดไป นิรันดร์กาล
ผู้เขียน ศ.ศิลาแลง
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ในหลวงรัชกาลที่ 9 ภาพและพระราชดำรัส" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อเทิดทูนแด่องค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ได้ทรงงานหนักมาตลอดระยะเวลาของการครองราชย์ ซึ่งยาวนานที่สุดในโลก ถึง 70 ปี ในระหว่างที่ครองราชย์ ได้มีพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระองค์เสด็จในวาระต่าง ๆ มากมาย อันเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทยทั้ง 65 ล้านคน มีทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การพัฒนาประเทศ ควรจะมีมุมมองอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระองค์ได้ตรัสสอนประชาชนให้รู้จักดำเนินชีวิตแบบพออยู่ พอกิน พอใช้ เพื่อยังชีพก่อน ถ้าเหลือกินเหลือใช้จึงนำไปขาย เป็นการสร้างรายได้แบบพอเพียง คำสอนของพระองค์ได้สร้างจิตสำนึกของคนไทยให้รู้จักประมาณตน แล้วเกิดความสุขกับทุกครอบครัวทั่วหน้า จนชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญว่าท่าน เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

    หนังสือ "ในหลวงรัชกาลที่ 9 ภาพและพระราชดำรัส" เล่มนี้ รวบรวมโดย "ศ.ศิลาแลง" นายทหารนักเขียนและนักพูด ผู้จงรักภักดี ได้คัดสรรเอาคำสอนดี ๆ ของพระองค์มาบันทึกไว้ในเล่มนี้ นอกจากคำสอนที่มีค่ายิ่งแล้ว ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์บรรจุอยู่ในกล่อง Box Set สวยงามซึ่งหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเก็บรักษาเอาไว้อ่านและสอนลูกสอนหลานให้เป็นคนดีของชาติตลอดไป

สารบัญ

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
- หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9
- แนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตรัสเพื่อปวงชนชาวไทย
- แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
- พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
- เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ
- คุณธรรมในการดำเนินชีวิต
- การปกครอง
- การศึกษา
- การปฎิบัติงาน
- จดหมายจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ถึงสมเด็จพระเทพฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162431982 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 300 x 212 x 20 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน