0
ในหลวงในรอยธรรม
"ทรงธรรม" อย่างไรขณะทรงพระผนวช "ทรงถาม" อะไร ขณะพระราชปุจฉาธรรม "ทรงศีล" อย่างไรในฐานะต้นแบบแห่งพุทธมามกะที่งดงามยิ่ง
หนังสือ236.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ในหลวงในรอยธรรม" เล่มนี้ ถือเป็นหนังสือต้นแบบทางธรรม ที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้อ่านอย่างล้นหลามว่า เป็นหนังสือทรงคุณค่าสูงสุด นับเป็นบุญของคนไทยที่มีโอกาสได้รับรู้ความงามในพระราชจริยาวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาไว้อย่างครบถ้วน ทุกมิติ ทั้งทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกที่มีคุณอเนกอนันต์ต่อทุกศาสนา ทรงเป็นต้นแบบพุทธมามกะที่ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างอันประเสริฐ ตามครรลองแห่งพระพุทธศาสนาไว้อย่างบริสุทธิ์งดงามยิ่ง อีกทั้งยังได้รวบรวมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงที่ทรงพระผนวช พระราชปุจฉา สนทนาธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์และพระกัมมัฏฐาน ซึ่งล้วนเป็นพระอริยะแห่งแผ่นดิน แสดงให้เห็นถึงวิถีพุทธอันประเสริฐ ธรรมะที่ล้ำลึก ควรค่าแก่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าควรได้น้อมนำมาศึกษาและปฏิบัติ เพื่อเข้าถึง "ความสุขที่แท้จริง" ในวิถีที่ถูกต้อง

สารบัญ

- พลังธรรมแห่งแผ่นดิน
- พระราชปุจฉา
- พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
- บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163760456 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 150 x 232 x 11 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน