0
ในหลวง ร.7 กับปรีดี พนมยงค์
เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญ ครั้งในหลวงรัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ชาวไทย และบทบาท แนวคิด อุดมการณ์ของปรีดี พนมยงค์ บุรุษผู้นำการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในรัชกาลที่ 5 พระองค์ได้มีกระแสความคิดที่จะให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบการปกครอง ให้พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยมีรัฐสภาเป็นสถาบันหลักที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองมากขึ้นเป็นลำดับ

    จนกระทั่งได้มีคณะทหารกบฏ ร.ศ. 130 มีความคิดเห็นอยากให้กระแสดังกล่าวเป็นจริง แต่ยังไม่ทันลงมือก็ถูกจับได้เสียก่อน อย่างไรก็ตามเสียงเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็ยังออกมาเป็นระยะ ทั้งทางหน้าหนังสือพิมพ์ แต่ก็ยังไมีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง จนมาในสมัยรัชกาลที่ 7 พ.ศ. 2475 ถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยอยู่ภายใต้การนำของ พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา

    การเกิดการปฏิวัติในครั้งนั้น ได้ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม จึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย เป็นวันแห่งการปฏิวัติใหญ่ของประเทศไทยเลยทีเดียว

สารบัญ

- ข้อความประวัติศาสตร์
- การปกครองสมัยโบราณ
- ปฏิวัติประเทศไทยปี 2475
- สาเหตุของการปฏิวัติ
- กำเนิดคณะราษฎร
- วันลงมือปฏิวัติ
- แถลงการณ์คณะราษฏร
- คำประกาศคณะราษฏร
- คณะราษฏรเสนอรัฐธรรมนูญ
- รัฐธรรมนูญชั่วคราว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165780230 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 141 x 203 x 10 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามความรู้, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน