0
ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร
ประณีต บรรจง คงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ
ผู้เขียน วัสสกร มณีนิล
หนังสือ179.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    งานศิลปะของไทยนั้นมีอยู่หลากหลายแขนง การแกะสลักถือเป็นหนึ่งในงานศิลปะที่ถือเป็นมรดกมีค่าที่สืบทอดกันมาช้านาน เป็นงานฝีมือที่ต้องใช้สมาธิ ความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถเฉพาะตัว และความละเอียดอ่อนมาก การแกะสลักผักและผลไม้ ผู้แกะสลักยังจะต้องรู้หลักในการแกะสลักผักและผลไม้ ตลอดจนรู้ข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้ ทั้งนี้การแกะสลักผักและผลไม้ ยังเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่ี่เป็นเอกลักษณ์ประจำของชาติไทย

    หนังสือ "ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร" เล่มนี้ จึงนำเสนอวิธีการประดิษฐ์ใบตองและการแกะสลักเพื่องานอาหารในรูปแบบต่าง ๆ ไว้อย่างหลากหลาย โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมมีภาพประกอบสี่สีทุกขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาและปฏิบัติตาม เหมาะสำหรับผู้สนใจซึ่งสามารถใช้เป็นต้นแบบในการประดิษฐ์ด้วยตนเอง และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้ต่อไป

สารบัญ

- งานใบตอง งานประดิษฐ์ใบตอง
- แกะสลัก การกรีด
- การปอก การคว้าน การจัก
- แกะสลักใบไม้
- การแกะสลักดอกไม้
- การแกะสลักภาชนะ และผลไม้ลูกใหญ่

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165307062 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 212 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์แม่บ้าน, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน