0
ไกด์/มัคคุเทศก์ และเกม
ความรู้และเทคนิคในการสร้างความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน โดยใช้เรื่อง "เกม" เป็นกลยุทธ์เพื่อการเรียนรู้และนำไปใช้ในการนำเที่ยวได้อย่างมีความสัมฤทธิผลโดยแท้จริง
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ไกด์/มัคคุเทศก์ และเกม" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ เพื่อสร้างและพัฒนาไกด์/มัคคุเทศก์ ให้เป็นมืออาชีพได้อย่างแม่นตรง โดยบรรจุเนื้อหาความรู้ วิชาการเกี่ยวกับหลักการเป็นไกด์/มัคคุเทศก์ไว้ตอนแรก ตั้งแต่บทที่ 1-9 และตอนหลัง บทที่ 10-12 เป็นความรู้และเทคนิคในการสร้างความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน โดยใช้เรื่อง "เกม" เป็นกลยุทธ์เพื่อการเรียนรู้และนำไปใช้ในการนำเที่ยวได้อย่างมีความสัมฤทธิผลโดยแท้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 ไกด์/มัคุเทศก์ (Guide) : ความหมายและความสำคัญ
บทที่ 2 ไกด์/มัคุเทศก์ (Guide) : ประวัติความเป็นมา
บทที่ 3 ไกด์/มัคุเทศก์ (Guide) : ประเภทต่าง ๆ
บทที่ 4 ไกด์/มัคุเทศก์ (Guide) : บทบาทสำคัญ
บทที่ 5 ไกด์/มัคุเทศก์ (Guide) : คุณลักษณะเด่น
บทที่ 6 ไกด์/มัคุเทศก์ (Guide) : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บทที่ 7 ไกด์/มัคุเทศก์ (Guide) : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
บทที่ 8 ไกด์/มัคุเทศก์ (Guide) : ผู้นำนันทนาการ
บทที่ 9 ไกด์/มัคุเทศก์ (Guide) : ความเป็นมาตราฐาน
บทที่ 10 ไกด์/มัคุเทศก์ (Guide) : เกม กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในการนำเที่ยว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339731 (ปกอ่อน) 234 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน