0
ไขตำนานพระนเรศวร
ที่คนไทยไม่เคยรู้ประวัติศาสตร์ ไม่เคยบันทึก (ฉบับปฏิรูป) มาร่วมพิสูจน์ตำนานสำคัญขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ไม่เคยมีการบนทึกไว้ในประวัติศาสตร์ พระราชโอรสที่หายไป พระมเหสีชาวพม่า ที่ไม่มีใครพูดถึง
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มาร่วมพิสูจน์ตำนานสำคัญที่เชื่อกันว่าได้สูญหายไปจากประวัติศาสตร์ชาติไทย ทั้งเรื่องราวของพระราชโอรสที่หายไปของพระนเรศวร พระมเหสีชาวพม่าที่ไม่มีใครพูดถึง สงครามยุทธหัตถีอยู่ที่เมืองกาญจนบุรี สถานที่สวรรค์คตของพระนเรศวรอยู่ที่เมืองไทยไม่ใช่ที่เมืองพม่า และอีกหลากหลาย ที่พร้อมรอคุณพิสูจน์จากสิ่งที่เล่าขานกันมาในอดีตจากรุ่นสู่รุ่น

สารบัญ

ตำนานที่หนึ่ง
- พระโอรสที่หายไปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- ความน่าเชื่อถือในเรื่องพระโอรสของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ข้อมูลจากพงศาวดารไทย
- ความน่าเชื่อถือในเรื่องพระโอรสของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ข้อมูลจากพงศาวดารของต่างประเทศ
- พระอัครมเหสีและพระชายา แห่งสมเด็จพระนเรศวร

ตำนานที่สอง
- ยุทธหัตถีที่ดอนเจดีย์เมืองกาญจนบุรี
- สาเหตุการสิ้นพระชนม์ ของพระมหาอุปราชา
- ข้อขัดแย้งเรื่องสถานที่ ซึ่งทำการยุทธหัตถี
- ข้อยุติเรื่องที่ตั้งของเจดีย์ยุทธหัตถี

ตำนานที่สาม
- สถานที่เสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรที่ยังเป็นปริศนา

บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165784061 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 140 x 203 x 10 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามความรู้, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน