0
ไตรทัศน์วิจารณ์ : ความคิดว่าด้วยพุทธศาสนา สถาบันกษัตริย์ และประชาธิปไตย
นำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนา สถาบันกษัตริย์ และประชาธิปไตย ที่ส่งผลต่อความเป็นไปของระบบสังคมการเมืองไทยตั้งแต่ยุคสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ไตรทัศน์วิจารณ์ : ความคิดว่าด้วยพุทธศาสนา สถาบันกษัตริย์ และประชาธิปไตย" เป็นผลงานของ "ส.ศิวรักษ์" ซึ่งปรับปรุงมาจากงานวิจัยเรื่อง "ทัศนะวิจารณ์ ของ สุลักษณ์ ศิวรักษ์" นำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนา สถาบันกษัตริย์ และประชาธิปไตย ที่ส่งผลต่อความเป็นไปของระบบสังคมการเมืองไทยตั้งแต่ยุคสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน เพื่อเสนอต่อสาธารณะให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีต่อการร่วมกันคิดหาแนวทางปฏิรูปพุทธศาสนา สถาบันกษัตริย์ และประชาธิปไตย ให้เป็นไปในทางสนับสนุน เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพในสังคมไทยในอนคต

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 บทวิพากษ์ว่าด้วยพุทธศาสนา
บทที่ 3 บทวิพากษ์ว่าด้วยสถาบันกษัตริย์
บทที่ 4 บทวิพากษ์ว่าด้วยประชาธิปไตย
บทที่ 5 ว่าด้วยวิธีวิทยา ของ สุลักษณ์ ศิวรักษ์
บทที่ 6 บทสรุป

คำนิยม
การที่ อาจารย์สุรพศ ทวีศักดิ์ เลือกค้นคว้าและศึกษาใน 3 ประเด็น หลักดังกล่าวนั้น นับว่าเป็นการศึกษาเจาะลึกในความคิดและภูมิปัญญาของ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ อย่างเหมาะสมและร่วมสมัยยิ่ง กล่าวในด้านของผู้รู้และนักคิดที่เข้าใจอย่างถึงแก่นของลักษณะสังคมไทยแล้ว ที่จะหาคนสามารถเข้าใจในความเป็นมาและเป็นไปของสถาบันหลักทั้ง 3 คือ พุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาธิปไตย ในเวลาเดียวกันและอย่างสอดคล้องกันนั้น เป็นสิ่งที่ทำได้ยากและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ ทั้งอุปสรรคในทางวิชาความรู้ ไปถึงปัญหาข้อขัดข้องในทางกฏหมายและบ้านเมือง ต้องพูดว่าการศึกษายึดกุมในประเด็นทัง 3 ได้นั้น จำต้องอาศัยปัญญาและมีคุณธรรม อันหนักแน่น ถึงจะสามารถรักษาความถูกต้องเที่ยงธรรมไว้ได้ โดยไม่เอนเอียงไปตามอคติของสังตมและปัจเจกบุคคลทั้งหลายได้ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743158575 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 142 x 210 x 19 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน